Med hjälp av modern teknik sågar vi trädet i hanterbara bitar uppifrån och nedåt, för att sedan lasta det direkt i en stor container. På så vis får vi inga skador på mark eller byggnader.  I 15 år har vi utvecklat denna unika metod.

Vi är vana att plocka ned träd i stadsmiljö, längs gång- och cykelvägar, järnväg och bilväg. Problemträd såsom träd intill ledning, över tak, skadade/ döda träd och svårtillgängliga träd utgör inte heller något problem för oss.